Усавршавање запослених на локалу – боља услуга грађанима

Министартво државне упрве и локалне самоуправа прва је институција која је донела посебан секторски програм стручног усавршавања и то за матичаре, који ће прве обуке по овом програму имати већ у марту ове године, изјавила је Јасмина Бенмансур помоћница министра за стручно усавршавање.

Она је на округлом столу „Секторско посебно стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе“ подсетила је да је нови систем стручног усавршавања уведен крајем 2017. године са циљем да се омогући запосленима у јавној управи да стално унапређују знања, вештине и способности како би на прави начин изнели реформске процесе, обављали послове и пружали услуге грађанима.

Нови систем стручног усавршавања увео је једнака правила, једанк приступ и квалитет стручног усавршавања за све запослене у јавној управи. Оно је сада доступно и запосленима у јединицама локалне самоуправе под једнаким условима као и за државне службенике, што раније није био случај„, казала је помоћница.

Бенмансур је објаснила да се стручно усавршавање заснива на различитим програмима обука, као што је општи програм и програм обуке руководилаца које усваја Влада Србије, а спроводи Национална академија, али и да постоје и посебни програми које спроводе сами државни органи и органи јединица локалне самоуправе у складу са потребама појединих радних места или група службеника у тим органима.

Oкругли сто „Секторско посебно стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе“

Опште програме обука обезбеђују подизање нивоа знања и вештина и способности које су универзалне за све запослене у јавној управи.  Ради о темама попут општег управног поступка, стратешког планирања, електронске управе, људских и мањинских права, европских интеграција, док посебни програми обухватају теме специфичне за надлежности појединих министарстава, као што су заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој, социјална заштита и друго“, објаснила је помоћница.

Посебни програми су сегмент на коме се ради уз подршку Пројкета „Управљање људским ресурсима у локаној самоуправи Фаза 2 (2019-2021)“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, спроводи уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе. Пројекат ће помоћи да пет министарстава – омладине и спорта, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, просвете, науке и технолошког развоја, трговине, туризма и телекомуникација и заштите животне средине – донесу посебне секторске програме у инспекцијским пословима који су поверени јединицама локалне самоуправе.

Грађани и привреда треба да добију квалитетну и правовремену услугу у општини у којој живе и послују, а да би то било могуће морамо да унапредимо рад локалне самоуправе. Савет Европе на томе ради већ неколико година, а тренутно директно ради са 50 одабраних општина у Србији. У наредном периоду радићемо такође на томе да послови које је Република поверила локалној самоуправи буду што квалитетније обављани на локалу. То, првенствено, значи да ћемо радити на додатној обуци запослених у  инспекцијама на локалу како би стекли знања потребна за ефикасније обављање ових послова“, изјавио је Александар Јовановић, вођа пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2.Skip to content