О реформи јавне управе

Јавна управа се реформише због грађана

 

Реформа јавне управе високо је међу приоритетима Владе Републике Србије, а заједно са владавином права и економским управљањем представља један од предуслова приступања Европској унији. Разлог томе је што само са одговарајућим административним капацитетима, Србија може да спроведе све неопходне реформе, предвиђене процесом приступања ЕУ и преговарачким поглављима. Још важније, само са одговарајућим административним капацитетима држава може пружити ефикасне услуге грађанима и привреди.

 

Ова реформа има свој стратешки оквир – Стратегију реформе јавне управе и припадајући Акциони план. Овим стратешким документом, који је усвојен 2014. године, проширен је обухват и са раније реформе која се односила само на државну управу активности су се сада прошириле на јавну управу, изузимајући јавна предузећа. Реформске промене сада се односе не систем који обухвата 500.000 запослених.

 

Усмерена је на хоризонтално јачање капацитета целокупне јавне управе, како би управа постала ефикасна, одговорна, поуздана, услужна, транспарентна у раду и отворена за грађане.

 

Трансформацијом јавне управе, коју грађани и даље перципирају као инструмент моћи, она постаје услужни систем за све грађане и привреду, модернизован и усклађен са најбољим европским стандардима и праксом.

 

Реформисање управе је процес који траје. Све земље у Европи континуирано се прилагођавају новим потребама грађана и привреде, развоју технологије, протоку информација и развоју сваког демократског друштва.

 

 

Реформе су важан предуслов европских интеграција

 

Јачање административних капацитета државе је предуслов спровођења свих неопходних реформи, предвиђених у процесу приступања Србије Европској унији. Уз успостављање потпуне владавине права и ефикасног економског управљања, Србија треба да има ефикасну администрацију која може да изнесе веома захтеван процес придруживања.

 

 

Kако се управа реформише?

 

Влада Републике Србије, поред постављања рефоме јавне управе за један од главних приоритета, издваја значајна средства за спровођење активности из Стратегије реформе јавне управе и пратећих акционих планова, уз подршку бројних билатераних и мултилатералних партнера, од којих је Европска унија највећи донатор у овој области.

 

Општи циљ актуелне Стратегије је даље унапређење рада јавне управе, односно обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

 

Укратко, циљеви ове Стратегије су боља организација јавне управе, јачање процеса управљања јавним политикама, развој модерног и професионалног службеничког система, унапређење система локалне самоуправе, дигитализација и развој еУправе, унапређење управљања јавним финансијама, унапређење квалитета пружања услуга и пословног окружења, унапређење транспарентности и отворености рада управе у целини, јачање интерене и екстерне контроле јавне управе.

Skip to content