април 2015

Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да се захвали на сарадњи учесницима у поступку израде Закона о инспекцијском надзору, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 15. априла 2015. године на Трећој седници првог редовног заседања. Искрено вам се захваљујемо на ангажовању, уложеном труду, стручности...

У складу са Закључком 05 Број: 021-3092/2015 од 19. марта 2015. године, Влада Републике Србије је усвојила Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. годину. Акциони план операционализује циљеве дефинисане Стратегијом реформе јавне управе и дефинише мере, резултате и...