april 2015

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 021-3092/2015 od 19. marta 2015. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godinu. Akcioni plan operacionalizuje ciljeve definisane Strategijom reforme javne uprave i definiše mere, rezultate i...