јануар 2018

На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-6/2018-02 од 8. јануара 2018. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је за Буџетски фонд за националне мањине за финансирање програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години издвојено 21,8 милиона динара, што је 12 пута више него прошле године. Он...

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у три до пет локалних самоуправа током године огледно успоставити јединствено управно место или једношалтерски систем за нови животни догађај – продаја половних аутомобила. Министар Бранко Ружић каже да је за ове потребе у буџету Министарства обезбеђено 48 милион...

Чинимо све да им олакшамо живот, а не да их успоравамо и кочимо, како је то државна управа често радила, каже Бранко Ружић, кога су грађани оценили као једног од најбољих министара. Иако није одликаш, Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, према новогодишњем истраживању...

Фонд за јединице локалне самоуправе ће ове године бити увећан са досадашњих 10.630.000 динара на чак 320 милиона чиме ће се, по речима министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића, коначно суштински помоћи општинама и градовима. „Након дуго година успели смо као влада да обезбедимо...