Обавештења

У оквиру  пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“,  Савет Европе објављује јавни позив за ангажовање консултаната (физичких лица) из области управљања људским ресурсима. Циљ консултантске подршке је успешна реализација Пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у 50 пилот локалних самоуправа. Како...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката. Обавеза спровођења консултација представља новину коју је донео измењен Закон о државној управи и која се односи на...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

У складу са објављеном Јавном позивом за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње који је расписан у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019, Комисија за избор пројеката донела је Предлог одлуке, на основу...

Предмет јавног позива У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и...

Програм Swiss PRO је објавио Јавни позив за подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета за унапређење еУправе, који је доступан у српској и енглеској верзији на сајту програма. Програм ће подржати до 40 јединица локале самоуправе за унапређење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава    ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се...

Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета. У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове...

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за  подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње Министарство државне управе и локалне самоуправе (Mинистарство) у сарадњи...