Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, све грађане као и стручну...

Позивамо све јавне службе, удружења, социјалне партнере, стручну јавност и друга заинтересована лица да учествују у процесу консултација о Нацрту Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору у циљу припрема измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је Закључак којим је одобрено спровођење јавне расправе...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси РЕШЕЊЕ  УТВРЂУЈЕ СЕ Листа пријемних органа који имају право...

Влада Републике Србије је на седници 9. јула 2021. године усвојила Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године.   По први пут у историји реформе локалне самоуправе у Србији, израђен је документ јавне политике којим се планира стратешки...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), министар доноси РЕШЕЊЕ  УТВРЂУЈЕ СЕ Листа пријемних органа који имају право...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донео Закључак којим је одређено спровођење јавне расправе о тексту...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС", број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС”, бр, 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), министар доноси РЕШЕЊЕ УТВРЂУЈЕ СЕ Листа пријемних органа који имају право...