Obaveštenja

U sklopu realizacije regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/ FINAC“, koji se finansira u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, čiji partner je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, razvijen je master program u oblasti upravljanja...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske...

Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ finansira se iz sredstava donacije Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a realizuje ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatom za...