Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 99/16) члана 3. Уредбе о поступку расподеле...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о електронској управи (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Нацрт Закона о електронској управи, са образложењем, саставни...

Позив за подношење предлога пројеката - грант шема у оквиру Програма Exchange 5 је објављена 5. септембра 2017. године. Предмет овог конкурса за доделу бесповратних средстава (грантова) је јачање капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалу, у циљу приближавања јавне...

Поводом протесне ноте и иступа у јавности Владана Станојевића, члана Националног савета ромске националне мањине и оптужби да је Министарство државне управе и локалне самоуправе прекршило закон и угрозило демократска начела и права националних мањина, Министарство обавештава јавност о разлозима за одбијање пријаве да се...

Министарство државне управе и локалне самоуправе  у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом,  позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консултативном процесу текста Нацрта о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање...

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о запосленима у јавним службама”, који ће се у...

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је позив за избор 6 (шест) локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања. Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе у...

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7802/17. од 16. августа 2017 године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама и утврђује Програм јавне расправе...

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7800/17. од 16. августа 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у...

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља припремљени извештај за период од 1. јануара 2015. године до 30. јуна 2017. године о спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године („Службени гласник РС”, бр. 31/15). Извештај бити коначан тек...