Obaveštenja

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održao je danas osamnaestu sednicu u ovoj godini na kojoj su, pored ostalog, sumirani ostvareni rezultati u 2018. godini, koji se mogu oceniti značajnim za ukupno unapređenje izgradnje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Najvažnija aktivnost odnosila se...

Republički sekretarijat za javne politike je na svom sajtu omogućio pristup Analitičkom servisu jedinica lokalne samouprave (JLS), koji je deo Informacionog sistema JLS. Analitički servis JLS treba da omogući donošenje budućih javnih politika i zakonske regulative vezane za JLS utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju, efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS,...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Uputstvom je bliže uređeno pitanje razmene podataka između Registra matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska, a pored toga, ovim podzakonskim aktom je unapređeno i...

U cilju pune primene Zakona o matičnim knjigama Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je  Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga. Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga namenjeno je matičarima, a njime se detaljnije propisuje način vođenja matičnih knjiga,...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština poziva zainteresovane predstavnike/ce državnih organa, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva da prisustvuju 19. novembra 2018. godine, okruglom stolu na...

Pozivaju se kandidati za upis na master studije FEFA na studijskom programu „Ekonomija“, koji su zaposleni sa punim radnim vremenom u organima javne uprave Republike Srbije, da se prijave za stipendije koje omogućuju besplatno studiranje* na FEFA. Sredstva za finansiranje zaposlenih u javnoj upravi obezbeđena...