Obaveštenja

Nacionalna akademija za javnu upravu je 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za oblasti stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za...

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za tri konsultanta. Tri konsultanta će raditi kao „konsultantski tim“ koje će učestvovati u sprovođenju projektne aktivnosti „Podrška ministarstvima...

  Predmet javnog poziva U skladu sa usvojenim Planom integriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 30. avgusta 2017. godine i Direktivom o izmenama i dopunama Direktive o angažovanju lica za obavljanje privremenih i...

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava      INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U              MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE     I Organ u kome...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana...