Obaveštenja

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS2-RSJP-2.1-2019-10 Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatoom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština. Deo...

U sklopu realizacije regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/ FINAC“, koji se finansira u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, čiji partner je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, razvijen je master program u oblasti upravljanja...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske...