Обавештења

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи активности које имају за циљ успостављање апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и спровођење стручних испита и вођење евиденције о положеним испитима. Ово софтверско решење омогућиће у целини имплементирање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 18. новембра 2019. године, у Београду, Центар "Сава", Јапански салон, улица Милентија Поповића 9, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и општина и остали...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организује округли сто 12. новембра 2019. године, у 12 часова, у Нишу, Хол Градске куће, улица 7. јула број 2, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване да је датум одржавања округлог стола о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи у Новом Саду промењен услед непредвиђених околности. Округли сто о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи биће одржан 6. новембра 2019. године...

Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је  Јединствени попис послова на локалном нивоу власти  који садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи иденфитикацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа,  а у коначном, као аналитички и плански алат и функционалнијој расподели послова...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 4. новембра 2019. године у Великој сали Скупштине града Новог Сада, улица Жарка Зрењанина број 2, са почетком у 12 часова, на којем представници...

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на последњој седници разматрао је и утврдио Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локлане самоуправе за 2020. годину. Овај програм, који је Савет припремио у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, обухвата 17...

Министарство  државне управе и локалне самоуправе је, због велике заинтересованости за обуку матичара и заменика матичара,  а у циљу уједначавања праксе и примене прописа у раду, ажурирања других службених евиденција на основу података из матичних књига (Регистра матичних књига), пре свега Јединственог бирачког списка, отворило...

Због великог интересовања овлашћених лица за вођење бирачког списка, за учешће на обукама које организује Министарство државне управе и локалне самоуправе у циљу практичног рада у апликацији Јединствени бирачки списак, као и размене искуства у вођењу ове евиденције отварамо нови термин обуке, која ће се...