Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – UPRAVNI INSPEKTORAT na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, revidiran u skladu sa primedbama i preporukama Venecijanske komisije od 24. septembra 2021. godine. Revidiran Nacrt zakona Ministarstvo je 8. oktobra 2021. godine uputilo Venecijanskoj komisiji...