Обавештења

Рок за подношење пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, истиче 18. марта 2020. године. Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, као једна од мера  17. марта 2020. године, прописана...

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручнх испита у марту 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утвђеном распореду. О новим терминима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени путем личне доставе и објавом на веб презентацији...

Поводом текста који је објављен у медијима, а тиче се заједничке инструкције Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства правде која је упућена општинским/градским управама да, у циљу спровођења одлука Владе и министра здравља које се односе на мере против спречавања епидемије COVID-19, на...

Стручни испити у марту 2020. године, одржаће се у испитним роковима према следећем, планираном распореду. О свим евентуалним изменама у датумима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени објавом на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе. Државни стручни испит за кандидате са високим...

Национална академија за јавну управу је 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи за области стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за три консултанта. Три консултанта ће радити као „консултантски тим“ које ће учествовати у спровођењу пројектне активности „Подршка министарствима...

  Предмет јавног позива У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и...

На основу Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године, Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава      ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     I Орган у коме...