Обавештења

На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018) и одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, на основу расписаног Јавног позива за добијање подршке за успостављање јединственог управног места јединицама...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На Јавни позив могу се пријавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у Јавном позиву. Пријаве се подносе у...

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за градове и општине за институционално јачање локалних механизама за родну равноправност , а рок је продужен до 23. октобра 2020. године.  Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ да доприносе промоцији и заговарању родне...

Општине и градови којима је потребна стручна и техничка подршка у успостављању финансијског управљања и контроле (ФУК), интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима могу се до 30. октобра пријавити на конкурс пројекта Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2). Пројекат ће изабраним општинама...

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ...

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за градове и општине за институционално јачање локалних механизама за родну равноправност који траје до 12. октобра 2020. године.  Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ да доприносе промоцији и заговарању родне равноправности у локалним...

Сектор за матичне књиге и регистре припремио је Електронски водич за подношење предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара. Циљ овог водича је да његовим корисницима – матичним службама олакша примену прописа из области матичних књига и то у делу који се односи на овлашћења...

Рок за пријаве локалних самоуправа на конкурс Партнерства за отворену управу (ПОУ) за учешће у овој иницијативи због тренутне епидемиолошке ситуације продужен је до 14. августа 2020. године. ПОУ је 4. јуна 2020. године упутило позив јединицама локалне самоуправе које желе да узму учешће у овој...

Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-FA-2020-09 Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације. Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање...

У циљу унапређења нових иницијатива у управама Западног Балкана, Регионална школа за јавну управу РеСПА, заједно са OECD / SIGMA, по први пут у региону, успоставили су систем награђивања за спроведене нове инспиративне праксе, иницијативе, услуге и мере влада на Западном Балкану. Ове године фокус је...