Обавештења

Национална академија за јавну управу је дана 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи у областима стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. Након проглашеног ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, Влада...

С обзиром на ванредну ситуацију у земљи изазвану вирусом COVID19 Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје важно обавештење о постављању питања и подношењу захтева, предмета и других поднесака за време трајања ванредног стања. Све предмете, захтеве и друге врсте поднесака која се односе на делокруг...

Сви кандидати који су поднели захтев за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе или су заинтересовани да поднесу захтев за полагање ових испита, инфорамције о начину пријаве , потребним јавним исправама  које се прилажу уз захтев за полагање стручних испита и...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручних испита у априлу 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утврђеном распореду Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем - 7, 9. и 14. април 2020. године; Државни стручни испит...

У складу са Уредбом о организацији рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и препорукама за организацију процеса рада у условима ванредног стања, обавештавамо да заинтересовани кандидати за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе захтеве за...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину и Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години. Одлуком о расподели...

Рок за подношење пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, истиче 18. марта 2020. године. Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, као једна од мера  17. марта 2020. године, прописана...

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручнх испита у марту 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утвђеном распореду. О новим терминима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени путем личне доставе и објавом на веб презентацији...

Поводом текста који је објављен у медијима, а тиче се заједничке инструкције Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства правде која је упућена општинским/градским управама да, у циљу спровођења одлука Владе и министра здравља које се односе на мере против спречавања епидемије COVID-19, на...