Обавештења

Предмет јавног позива У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и...

Програм Swiss PRO је објавио Јавни позив за подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета за унапређење еУправе, који је доступан у српској и енглеској верзији на сајту програма. Програм ће подржати до 40 јединица локале самоуправе за унапређење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава    ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се...

Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета. У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове...

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за  подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње Министарство државне управе и локалне самоуправе (Mинистарство) у сарадњи...

Референтни број: SRB-SDC-MDULS2-RSJP-2.1-2019-10 Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатоом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина. Део...

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама 17. маја 2019. године, у 11 часова, у сали на 2. спрату Скупштине АП Војводине биће организован Округли сто о нацрту овог прописа. Овим путем стручна јавност и заинтересовани грађани имаће...

У оквиру пројекта ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 “ 21. маја у Палати Србије, у 10.00 часова биће уприличен завршни догађај на коме ће бити представљена досадашња искуства и перспективе у области реструктурирања и оптимизације јавне управе у...

У склопу реализације регионалног пројекта “Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/ FINAC“, који се финансира у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, чији партнер је Министарство државне управе и локалне самоуправе, развијен је мастер програм у области управљања...