Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, брoj 84/19), члана 3. Уредбе...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је нови троброј билтена Реформа јавне управе који је намењен информисању службеника у државним институцијама и локалним самоуправама. У новом троброју можете прочитати како функционише и чему служи  интернет апликација за обавештавање свих запослених у јавној управи Огласна табла...

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији...

На основу члана 10а Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу...

На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 11/18, 13/19 и 3/20 ) Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава- расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева...

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, усвојеним 23. децембра 2019 године, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године. Регистровани субјекти треба електронским путем да унесу податке у Централну евиденцију стварних власника коју...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1....

Национална академија за јавну управу објавила је јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. На јавни позив могу са јавити акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно...

Национална академија за јавну управу објавила je јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу се јавити кандидати (правна лица и предузетници) који испуњавају услове за селекцију спроводилаца који су наведени у јавном позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...