Обавештења

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама 17. маја 2019. године, у 11 часова, у сали на 2. спрату Скупштине АП Војводине биће организован Округли сто о нацрту овог прописа. Овим путем стручна јавност и заинтересовани грађани имаће...

У оквиру пројекта ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018 “ 21. маја у Палати Србије, у 10.00 часова биће уприличен завршни догађај на коме ће бити представљена досадашња искуства и перспективе у области реструктурирања и оптимизације јавне управе у...

У склопу реализације регионалног пројекта “Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/ FINAC“, који се финансира у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, чији партнер је Министарство државне управе и локалне самоуправе, развијен је мастер програм у области управљања...

Израда Програма развоја е-управе за период од 2019. до 2022. године траје од октобра месеца 2018. године. Процес израде отпочео је прихватањем Оперативног плана и Методологије израде Програма од стране Координационог савета за електронску управу који према одлуци Владе Републике Србије врши координацију активности на...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), члана 3. Уредбе...

Национална академија за јавну управу је дана 19. априла 2019. године објавила јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (правна лица и предузетници) који испуњавају услове за селекцију спроводилаца који су наведени у позиву. Пријаве на...

Национална академија за јавну управу је 19. априла 2019. године објавила јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. На јавни позив могу са јавити акредитоване високошколске...

Након дугогодишње примене Закона о територијалној организацији Републике Србије указала се потреба за изменом, брисањем, додавањем или исправком назива насељених места и катастарских општина. Министарство државне управе и локалне самоуправе је формирало Посебну радну групе за измене и допуне овог закона, ради припреме Нацрта измена...

Програм Swiss Pro објавио је Јавни позив за подршку локалним самоуправама за успостављање Саветодавних служби за грађане, који траје до 16. априла 2019. године. Биће подржано до 12 предлога пројеката у вредности од 15.100 до 18.875 долара, а право учешћа има 99 градова и општина обихваћених...

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ финансира се из средстава донације Швајцарске Конфедерације преко Швajцaрскe aгeнциje за развој и сарадњу (СДЦ), а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатом за...