Управљање људским ресурсима

Професионални развој државних службеника и службеника у јединицама локалне самоуправе у Србији поверен је Националној академији за јавну управу. За мање од две године, колико је прошло од доношења Закона о Националној академији и оснивања, ова институција је заузела централно место за стручно усавршавање службеника...

Реформа система плата успоставља јединствено праћење радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору, послова који се обављају и висине основне плате запослених на тим пословима....

Оптимизација и модернизација јавне управе у циљу повећања квалитета пружања јавних услуга, део су реформског процеса у јавном сектору. Јавна управа Републике Србије се реформише од 2004. године, а неопходан правни оквир за деловање система државне управе и локалне самоуправе, обезбеђује се од 2014. године....

Реформа радних односа и плата део је свеобухватне реформе јавне управе у Републици Србији, која је започета усвајањем Стратегије реформе јавне управе 2014. године....

Оквир компетенција представља скуп знања, вештина и понашања службеника која су потребна да би се послови на неком радном месту у јавној управи обављали на квалитетан и делотвора начин...

Неизоставни део реформе јавне управе у Србији је унапређење управљања људским ресурсима и стварање система за континурано стручно усавршавање запослених....