Upravljanje ljudskim resursima

Optimizacija i modernizacija javne uprave u cilju povećanja kvaliteta pružanja javnih usluga, deo su reformskog procesa u javnom sektoru. Javna uprava Republike Srbije se reformiše od 2004. godine, a neophodan pravni okvir za delovanje sistema državne uprave i lokalne samouprave, obezbeđuje se od 2014. godine....