ПОЧЕЛЕ ОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О ИНТЕРНОМ ТРЖИШТУ РАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело  je онлине консултације о радном тексту Предлога уредбе о интерном тржишту рада државних органа, ради прикупљања већег броја коментара и сугестија заинтересованих страна и спровођења стручнијег и ефикаснијег поступка израде текста Предлога уредбе, које ће трајати до 21. октобра 2019. године.

Одредбама првог Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05) у члану 163. прописана је Евиденција интерног тржишта рада за органе државне управе и службе Владе коју води Служба за управљање кадровима и да садржи податке о слободним радним местима, државним службеницима који желе трајни или привремени премештај на друго радно место, податке о нераспоређеним државним службеницима и податке о другим кадровским потребама. Овим Предлогом уредбе унапређује се Интерног тржиште рада у циљу стварања квалитетне и ефикасне базе запослених чија улога би била између осталог и да утиче на политику задржавања кадрова и њихово правилно распоређивање.

Ваше предлоге, коментаре и сугестије на радни текст Предлога уредбе, можете послати Министарству државне управе и локалне самоуправе на мејл адресу: lјudskiresursi@mduls.gov.rs

Текст Предлога уредбе објављен је и на Порталу Е-управа.

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства.