POČELE ONLAJN KONSULTACIJE U POSTUPKU DONOŠENJA PREDLOGA UREDBE O INTERNOM TRŽIŠTU RADA DRŽAVNIH ORGANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo  je online konsultacije o radnom tekstu Predloga uredbe o internom tržištu rada državnih organa, radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija zainteresovanih strana i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Predloga uredbe, koje će trajati do 21. oktobra 2019. godine.

Odredbama prvog Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) u članu 163. propisana je Evidencija internog tržišta rada za organe državne uprave i službe Vlade koju vodi Služba za upravljanje kadrovima i da sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto, podatke o neraspoređenim državnim službenicima i podatke o drugim kadrovskim potrebama. Ovim Predlogom uredbe unapređuje se Internog tržište rada u cilju stvaranja kvalitetne i efikasne baze zaposlenih čija uloga bi bila između ostalog i da utiče na politiku zadržavanja kadrova i njihovo pravilno raspoređivanje.

Vaše predloge, komentare i sugestije na radni tekst Predloga uredbe, možete poslati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na mejl adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Tekst Predloga uredbe objavljen je i na Portalu E-uprava.

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva.