Сектор за људска и мањинска права и слободе

MDULS-2-CHI_4360

Ивана Антић

помоћница министра

Сектор за људска и мањинска права и слободе обавља послове који се односе на обезбеђивање и унапређење услова за остваривање људских и мањинских права и слободе удруживања.

 

Води Регистар националних савета, Посебан бирачки списак, учествује у спровођењу избора националних савета националних мањина и врши надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

 

Сектор припрема и прати примену прописа из области политичког и другог организовања (осим синдикалног), води Регистра политичких странака и надлежан је за другостепени управни поступак у области удруживања.

 

Припрема и прати примену прописа из области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

Сектор прати спровођење обавеза Министарства које се односе на питање људских и мањинских права и извештава о овој области у поступку придруживања ЕУ.

 

Више о надлежностима Сектора за људска и мањинска права

Имајући у виду да је од јавне расправе о измена и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, када је Нацрт закона последњи пут објављен, прошао одређени временски период, Министарство држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaве, настављајући тренд транспарентног и инклузивног поступања, овим путем......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је данас уговоре о финансирању 91 пројекта из области културе националних мањина, који су подржани из Фонда за националне мањине у укупном износу од 30 милиона динара. Ружић је истакао да је ово је већ трећа......

Из Фонда за националне мањине ове године са 30 милиона динара биће подржан 91 пројекат. У складу са приоритетном облашћу за 2019. годину – култура, подржани пројекти усмерени су на јачање капацитета, дигитализацију, презентацију, промоцију и истраживања културне баштине, као и подстицања културног и уметничког......

Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић изјавио је да  је циљ измена и допуна Закона о политичким странкама унапређење примене тог закона, као и лакше и брже оснивање странке. Он је на округлом столу о Нацрту измена и допуна Закона о политичким странкама......

Прошле године значајно смо унапредили законодавни оквир за веће остварење права свих мањина, али због сиромаштва и дискриминације са чиме се Роми и даље сусрећу, посебну пажњу посвећујемо образовању, запошљавању и обезбеђивању дома за Ромкиње и Роме, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе......

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак представио је делегацији Савета Европе из Украјине, коју чине представници министарства културе Украјине и локалне администрације из различитих региона те земљр, законодавни оквир којим се регулишу права и положај националних мањина у Србији. Делегација......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2641-495

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs