Сектор за људска и мањинска права и слободе

MDULS-2-CHI_4360

Ивана Антић

помоћница министра

Сектор за људска и мањинска права и слободе обавља послове који се односе на обезбеђивање и унапређење услова за остваривање људских и мањинских права и слободе удруживања.

 

Води Регистар националних савета, Посебан бирачки списак, учествује у спровођењу избора националних савета националних мањина и врши надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

 

Сектор припрема и прати примену прописа из области политичког и другог организовања (осим синдикалног), води Регистра политичких странака и надлежан је за другостепени управни поступак у области удруживања.

 

Припрема и прати примену прописа из области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

Сектор прати спровођење обавеза Министарства које се односе на питање људских и мањинских права и извештава о овој области у поступку придруживања ЕУ.

 

Више о надлежностима Сектора за људска и мањинска права

Из Фонда за националне мањине ове године са 30 милиона динара биће подржан 91 пројекат. У складу са приоритетном облашћу за 2019. годину – култура, подржани пројекти усмерени су на јачање капацитета, дигитализацију, презентацију, промоцију и истраживања културне баштине, као и подстицања културног и уметничког......

Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић изјавио је да  је циљ измена и допуна Закона о политичким странкама унапређење примене тог закона, као и лакше и брже оснивање странке. Он је на округлом столу о Нацрту измена и допуна Закона о политичким странкама......

Прошле године значајно смо унапредили законодавни оквир за веће остварење права свих мањина, али због сиромаштва и дискриминације са чиме се Роми и даље сусрећу, посебну пажњу посвећујемо образовању, запошљавању и обезбеђивању дома за Ромкиње и Роме, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе......

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак представио је делегацији Савета Европе из Украјине, коју чине представници министарства културе Украјине и локалне администрације из различитих региона те земљр, законодавни оквир којим се регулишу права и положај националних мањина у Србији. Делегација......

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама и да дају своје предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона почела је данас и трајаће до 31. маја......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић  позвао је све који имају право учешћа да се пријаве на јавни конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, који ће бити расписан крајем априла. Он је честитао Светски дан Рома и на скупу......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2641-495

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs