Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode

MDULS-2-CHI_4360

Ivana Antić

pomoćnica ministra

Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje i unapređenje uslova za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i slobode udruživanja.

 

Vodi Registar nacionalnih saveta, Poseban birački spisak, učestvuje u sprovođenju izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina i vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Sektor priprema i prati primenu propisa iz oblasti političkog i drugog organizovanja (osim sindikalnog), vodi Registra političkih stranaka i nadležan je za drugostepeni upravni postupak u oblasti udruživanja.

 

Priprema i prati primenu propisa iz oblasti zaštitnika građana i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

 

Sektor prati sprovođenje obaveza Ministarstva koje se odnose na pitanje ljudskih i manjinskih prava i izveštava o ovoj oblasti u postupku pridruživanja EU.

 

Više o nadležnostima Sektora za ljudska i manjinska prava

U 2020. godini iz Fonda Ministarstva sa 30.000.000 dinara finansiraće se projekti i programi iz oblasti obrazovanja, dogovoreno je danas na sednici Saveta Vlade za nacionalne manjine. Svake godine, već četiri godine unazad, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave finansira projekte i programe nevladinih organizacija......

Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkripcijom na srpski jezik i ćiriličko pismo nastao je iz potrebe da se prava građana iz albanske zajednice unaprede, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i relevantnim zakonodavnim okvirom. Pomoću ovog priručnika, koji je namenjen zaposlenima u matičnim......

Iz Fonda za nacionalne manjine ove godine sa 30 miliona dinara biće podržan 91 projekat. U skladu sa prioritetnom oblašću za 2019. godinu – kultura, podržani projekti usmereni su na jačanje kapaciteta, digitalizaciju, prezentaciju, promociju i istraživanja kulturne baštine, kao i podsticanja kulturnog i umetničkog......

Ministar državne uprave i lokalne samoupave Branko Ružić izjavio je da  je cilj izmena i dopuna Zakona o političkim strankama unapređenje primene tog zakona, kao i lakše i brže osnivanje stranke. On je na okruglom stolu o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o političkim strankama......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2641-495

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs