Позив јединицама локалне самоуправе за учешће у иницијативи Партнерство за отворену управу

Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ) представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи од 2012. године, Република Србија подржава основне вредности садржане у Декларацији ПОУ https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/ , које су у складу и са спровођењем општег циља реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана. Имајући у виду тежњу да Република Србија постане модерна држава која представља добар сервис грађанима, са успостављеним партнерским односом и бољом подршком грађанима и привреди, учешће у иницијативи ПОУ и спровођење активности у складу са вредностима које ПОУ промовише, значајно доприносе постизању ових циљева.

ПОУ представља одличну платформу за сарадњу управе са jaвношћу и снажан инструмент за унапређење транспарентности, одговорности и ефикасности јавне управе, као и за испуњење одређених критеријума у процесу евроинтеграција.

Република Србија је до сада, у оквиру спровођења ове иницијативе, израдила три акциона плана у циљу предузимања конкретних обавеза у смислу надградње у односу на обавезе дефинисане осталим стратешким документима, које унапређују стање у оквиру вредности ПОУ. Током израде ових акционих планова постигнуто је значајно унапређење кад је у питању сарадња са цивилним сектором.

Имајући у виду важну улогу коју имају локалне самоуправе када су у питању јавне услуге, транспарентност, јавна одговорност, као и то да су локалне самоуправе најближе грађанима којима пружају ефикасне услуге, ПОУ је покренуло јавни позив јединицама локалне самоуправе да доставе писма заинтересованости за учешће у овој иницијативи. ПОУ ће подржати 50 локалних самоуправа широм света. На овом линку се налазе детаљне информације о јавном позиву, начину пријављивања, критеријумима и свим осталим релевантним питањима: https://bit.ly/OGPLocalEOI

Потребно је да локалне самоуправе које желе да се придруже Партнерству за отворену управу, заједно са неком од невладиних заинтересованих страна (организације цивилног друштва, организације / групе грађана, друштвени покрети под водством грађана, локалне привредне коморе, универзитети, савети / групе младих, и др.) којe раде на локалу, поднесу два усклађена писма заинтересованости најкасније до 17. јула 2020. године.

Писмо заинтересованости се налази и попуњава на овом линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWnejzORGdLUWCKi7HYJdjdpm5__ksBWicUO7kznHnWtW0g/viewform