Донет Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као надлежно за политику у области стручног усавршавања у јавној управи, а у циљу стручног усавршавањa запослених у органима јединица локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга овог министарства – матичарима и заменицима матичара, донело је Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину.

У припреми Програма остварена је значајна сарадња са Министарством унутрашњих послова и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, будући да матичари обављају послове државне управе који су у делокругу и тих органа.

Систем стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, обезбеђује стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе које поред изградње капацитета у областима које су заједничке за све или одликују већину запослених у јединицама локалне самоуправе, обухвата и секторско посебно стручно усавршавање само за запослене на појединим радним местима или врсти послова за обављање поверених послова јединице локалне самоуправе из делокруга једног органа државне управе.

Ова врста стручног усавршавања, као новина у систему, ствара услове за успостављање организованог процеса перманентног унапређења постојећих и стицања нових знања, вештина и способности запослених у јединицама локалне самоуправе за компетентно обављање конкретних функција, активности и задатака из утврђеног делокруга и надлежности, односно послова државне управе поверених локалној самоуправи. План је да у 2020. години 525 матичара похађа обуке у темама за које су у утврђивању потреба на индивидуалном нивоу исказали посебно интересовање, са тенденцијом да се сваке наредне године повећа број матичара, полазника обука.

Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину израђен је на основу Извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем матичара за 2020. годину и уз подршку информационог система који је успостављен са циљем пружања подршке у реализацији свих процеса стручног усавршавања матичара.

Очекује се да ће овај програм обуке обезбедити једнак квалитет стручног усавршавања и једнак приступ праву на стручно усавршавање матичарима, као и било којој другој категорији запослених у јединицама локалне самоуправе.