ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе урадило је Функционалну анализу републичких инспекција са анализом капацитета.

У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове процене ризика, планирања, правне послове и послове  унутрашње контроле инспекција.