FUNKCIONALNA ANALIZA REPUBLIČKIH INSPEKCIJA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uradilo je Funkcionalnu analizu republičkih inspekcija sa analizom kapaciteta.

U analizi je procenjen neophodan, odnosno optimalan broj inspektora po oblastima inspekcijskog nadzora, te broj i osposobljenost službenika koji obavljaju analitičke, pravne, administrativne i IT poslove u inspekcijama, uključujući i poslove procene rizika, planiranja, pravne poslove i poslove  unutrašnje kontrole inspekcija.