Измена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“ број 60/20) од 24. 04. 2020. године су између осталих, умањена средства Министарству државне управе и локалне самоуправе за намену „Буџетски фонд за програм локалне самоуправе“, са претходно одобрених 520.000.000,00 динара на 260.000.000,00 динара.

С обзиром, да је Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе расподељено 509. 600. 000,00 динара („Службени гласник РС“, број: 27/20) од 13. 03. 2020. године), неопходно је умањити за 50% сва одобрена и уговорена средства за реализацију пројеката по наведеној Одлуци, након чега је Министарство утврдило Измену Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе.