Izmena Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“ broj 60/20) od 24. 04. 2020. godine su između ostalih, umanjena sredstva Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za namenu „Budžetski fond za program lokalne samouprave“, sa prethodno odobrenih 520.000.000,00 dinara na 260.000.000,00 dinara.

S obzirom, da je Odlukom o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave raspodeljeno 509. 600. 000,00 dinara („Službeni glasnik RS“, broj: 27/20) od 13. 03. 2020. godine), neophodno je umanjiti za 50% sva odobrena i ugovorena sredstva za realizaciju projekata po navedenoj Odluci, nakon čega je Ministarstvo utvrdilo Izmenu Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave.