Javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji na temu primene Zakona o opštem upravnom postupku i pripreme i sprovođenja projekata

Savet Evrope objavljuje javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji u okviri dva programa opšteg stručnog usavršavanja: Primena Zakona o opštem upravnom postupku (35 obuka), i Priprema i sprovođenje projekata (30 obuka). Obuke se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ zasnovan je na ključnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavljanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju procesa akreditacije realizatora programa stručnog usavršavanja za službenike u lokalnoj samoupravi i u uspostavljanju održivog sistema stručnog usavršavanja.

U tom cilju Savet Evrope objavljuje javni poziv za angažovanje realizatora programa stručnog usavršavanja (pravnih lica) za organizaciju 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u periodu od 1. septembra do 15. novembra 2017. godine. Rok za prijavu je petak 11. avgust 2017. godine.

Detaljne informacije o uslovima javnog poziva objavljene su na internet stranici Saveta Evrope http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kontakt mejl adresa za dodatna pitanja o uslovima javnog poziva je lsg.serbia@coe.int