Јединствени попис послова на локалном нивоу власти

Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је  Јединствени попис послова на локалном нивоу власти  који садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи иденфитикацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа,  а у коначном, као аналитички и плански алат и функционалнијој расподели послова између различитих нивоа власти. Поред наведеног јединствени попис послова садржи, тачан законски опис посла, правни основ (потпун назив закона и број члана закона којим је посао утврђен), као и надлежни орган који тај посао обавља.

Јединствени попис послова обухвата следеће области: финансије, грађевинарство и инфраструктура, просторно планирање, јавно информисање, јавни превоз, комунална делатност, култура, наука и технолошки развој, одбрана, ванредне ситуације, тајност података, образовање, омладина, општа управа, пољопривреда, привреда и регионални развој, радни односи, запошљавање, борачка питања, рударство и геолошка истраживања, саобраћај, локална самоуправа, лични статус грађана, лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, социјална заштита, спорт, становање, трговина, туризам и угоститељство, телекомуникације, ветерина, здравство, заштита животне средине, енергетика, инспекцијски надзор управне инспекције.

Јединствени попис послова ажуриран је закључно са септембром 2019. године, а у будућем периоду биће ажуриран у складу са променама прописа којима су утврђени послови једница локалне самоуправе.

Јединствени попис послова израђен је на основу података добијених од јединица локалне самоуправе и органа државне управе, уз подршку Владе Швајцарске конфедерацијеу оквиру пројекта „Подршка споровођењу акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 – 2019“.