Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je  Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti  koji sadrži izvorne i poverene poslove u određenim oblastima, i služi idenfitikaciji nadležnosti lokalne uprave, efikasnijoj primeni propisa,  a u konačnom, kao analitički i planski alat i funkcionalnijoj raspodeli poslova između različitih nivoa vlasti. Pored navedenog jedinstveni popis poslova sadrži, tačan zakonski opis posla, pravni osnov (potpun naziv zakona i broj člana zakona kojim je posao utvrđen), kao i nadležni organ koji taj posao obavlja.

Jedinstveni popis poslova obuhvata sledeće oblasti: finansije, građevinarstvo i infrastruktura, prostorno planiranje, javno informisanje, javni prevoz, komunalna delatnost, kultura, nauka i tehnološki razvoj, odbrana, vanredne situacije, tajnost podataka, obrazovanje, omladina, opšta uprava, poljoprivreda, privreda i regionalni razvoj, radni odnosi, zapošljavanje, boračka pitanja, rudarstvo i geološka istraživanja, saobraćaj, lokalna samouprava, lični status građana, lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava, socijalna zaštita, sport, stanovanje, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, telekomunikacije, veterina, zdravstvo, zaštita životne sredine, energetika, inspekcijski nadzor upravne inspekcije.

Jedinstveni popis poslova ažuriran je zaključno sa septembrom 2019. godine, a u budućem periodu biće ažuriran u skladu sa promenama propisa kojima su utvrđeni poslovi jednica lokalne samouprave.

Jedinstveni popis poslova izrađen je na osnovu podataka dobijenih od jedinica lokalne samouprave i organa državne uprave, uz podršku Vlade Švajcarske konfederacijeu okviru projekta „Podrška sporovođenju akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016 – 2019“.