ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 10. фебруара 2020. године, на седници одржаној 20. маја 2020. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 21. маја 2020. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, уз поштовање свих мера у циљу сузбијања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом, непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, или електронским путем на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs са назнаком: ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години. Приговор у електронском облику подноси се као скенирани документ, потписан и печатирани од стране подносиоца. Подносилац приговора ће бити обавештен електронским путем о потврди пријема мејла.

Погледајте: Листа вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката