LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U 2020. GODINI

Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, obrazovana Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave od 10. februara 2020. godine, na sednici održanoj 20. maja 2020. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata objavljena je 21. maja 2020. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, uz poštovanje svih mera u cilju suzbijanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom, neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, ili elektronskim putem na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs sa naznakom: PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini. Prigovor u elektronskom obliku podnosi se kao skenirani dokument, potpisan i pečatirani od strane podnosioca. Podnosilac prigovora će biti obavešten elektronskim putem o potvrdi prijema mejla.

Pogledajte: Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata