Модел Одлуке о покретању иницијативе у вези са називима насељених места и катастерске општине

Након дугогодишње примене Закона о територијалној организацији Републике Србије указала се потреба за изменом, брисањем, додавањем или исправком назива насељених места и катастарских општина. Министарство државне управе и локалне самоуправе је формирало Посебну радну групе за измене и допуне овог закона, ради припреме Нацрта измена и допуна овог закона.

Предлог за промену, брисање, уношење новог, или исправку назива насељеног места и катастарске општине, може покренути скуштина града/општине, уколико донесе одлуку о покретању иницијативе.

У случају да су предлог упутили грађани, месна заједница или други заинтересовани органи заједнице, са територије града/општине, а не постоји скупштинска одлука, тада је неопходно, уз предлог овлашћеног предлагача, доставитии и мишљење скупштине града/општине о том предлогу, као и мишљење Скупштине Аутономне покрајине Војводине, за градове/општине са територије ове покрајине.

У циљу подршке локалним самоуправама, Министартсво је сачинило Модел скупштинске одлуке о покретању иницијативе за промену, брисање, уношење новог или исправку назива насељеног места и катастарске општине.