Model Odluke o pokretanju inicijative u vezi sa nazivima naseljenih mesta i katasterske opštine

Nakon dugogodišnje primene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ukazala se potreba za izmenom, brisanjem, dodavanjem ili ispravkom naziva naseljenih mesta i katastarskih opština. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je formiralo Posebnu radnu grupe za izmene i dopune ovog zakona, radi pripreme Nacrta izmena i dopuna ovog zakona.

Predlog za promenu, brisanje, unošenje novog, ili ispravku naziva naseljenog mesta i katastarske opštine, može pokrenuti skuština grada/opštine, ukoliko donese odluku o pokretanju inicijative.

U slučaju da su predlog uputili građani, mesna zajednica ili drugi zainteresovani organi zajednice, sa teritorije grada/opštine, a ne postoji skupštinska odluka, tada je neophodno, uz predlog ovlašćenog predlagača, dostavitii i mišljenje skupštine grada/opštine o tom predlogu, kao i mišljenje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, za gradove/opštine sa teritorije ove pokrajine.

U cilju podrške lokalnim samoupravama, Ministartsvo je sačinilo Model skupštinske odluke o pokretanju inicijative za promenu, brisanje, unošenje novog ili ispravku naziva naseljenog mesta i katastarske opštine.