Наградни конкурс за нове праксе, иницијативе, услуге и мере влада на Западном Балкану које су одговор на кризу COVID-19

У циљу унапређења нових иницијатива у управама Западног Балкана, Регионална школа за јавну управу РеСПА, заједно са OECD / SIGMA, по први пут у региону, успоставили су систем награђивања за спроведене нове инспиративне праксе, иницијативе, услуге и мере влада на Западном Балкану.

Ове године фокус је на успешним одговорима управа Западног Балкана на кризу COVID-19, која је приморала владе да буду инвентивне и одговорне као и да се ефикасно баве питањима која се тичу јавног здравства, јавних услуга и економије.

Конкурс за НАГРАДУ ЗА ДОБРУ УПРАВУ 2020 (PA AWARD 2020)  отворен је за институције јавног сектора на националном нивоу свих чланица РеСПА-е, као и за институције на покрајинском и локалном нивоу у случају да постоји повезаност (сарадња / партнерство / пренос знања) са институцијом за јавну управу на националном нивоу. У случају јавно-приватних партнерстава, водећи кандидат мора бити институција из јавног сектора. Физичка лица не могу учествовати у додели нграде.

Ако ваша иницијатива

  • представља ефикасан одговор на COVID-19 или друге хитне проблеме;
  • показује прилагодљивост и успешну реакцију на кризу COVID-19 или другу ванредну ситуацију;
  • доноси нове услуге, решења, системе, алате и приступе као одговор на кризу COVID-19 или другу ванредну ситуацију;
  • доказала лидерство у управљању кризама међу владама Западног Балкана;
  • помогла да се преброди криза у вези са Covid-19 кроз обезбеђивње информационих система који омогуćавају ефикасно управљање знањем и тимски рад на даљину, или
  • показује било коју другу спремност институције за борбу са пандемијом или другом ванредном ситуацијом

МОЛИМО ВАС ДА ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЈЕ УСПЕШНЕ И ИНСПИРАТИВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ДО 24. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ!

Више информација може се пронаћи у билтену или на сајту https://respaweb.eu/80/pages/59/about-pa-awards.

Ако имате било каквих питања у вези са правилима, конкурсом, контактирајте: pa-avards@respaveb.eu.

Ако имате потешкоћа са базом података о наградама, контактирајте office@vorldsummitavards.org.