Nagradni konkurs za nove prakse, inicijative, usluge i mere vlada na Zapadnom Balkanu koje su odgovor na krizu COVID-19

U cilju unapređenja novih inicijativa u upravama Zapadnog Balkana, Regionalna škola za javnu upravu ReSPA, zajedno sa OECD / SIGMA, po prvi put u regionu, uspostavili su sistem nagrađivanja za sprovedene nove inspirativne prakse, inicijative, usluge i mere vlada na Zapadnom Balkanu.

Ove godine fokus je na uspešnim odgovorima uprava Zapadnog Balkana na krizu COVID-19, koja je primorala vlade da budu inventivne i odgovorne kao i da se efikasno bave pitanjima koja se tiču javnog zdravstva, javnih usluga i ekonomije.

Konkurs za NAGRADU ZA DOBRU UPRAVU 2020 (PA AWARD 2020)  otvoren je za institucije javnog sektora na nacionalnom nivou svih članica ReSPA-e, kao i za institucije na pokrajinskom i lokalnom nivou u slučaju da postoji povezanost (saradnja / partnerstvo / prenos znanja) sa institucijom za javnu upravu na nacionalnom nivou. U slučaju javno-privatnih partnerstava, vodeći kandidat mora biti institucija iz javnog sektora. Fizička lica ne mogu učestvovati u dodeli ngrade.

Ako vaša inicijativa

  • predstavlja efikasan odgovor na COVID-19 ili druge hitne probleme;
  • pokazuje prilagodljivost i uspešnu reakciju na krizu COVID-19 ili drugu vanrednu situaciju;
  • donosi nove usluge, rešenja, sisteme, alate i pristupe kao odgovor na krizu COVID-19 ili drugu vanrednu situaciju;
  • dokazala liderstvo u upravljanju krizama među vladama Zapadnog Balkana;
  • pomogla da se prebrodi kriza u vezi sa Covid-19 kroz obezbeđivnje informacionih sistema koji omogućavaju efikasno upravljanje znanjem i timski rad na daljinu, ili
  • pokazuje bilo koju drugu spremnost institucije za borbu sa pandemijom ili drugom vanrednom situacijom

MOLIMO VAS DA PREDLOŽITE SVOJE USPEŠNE I INSPIRATIVNE INICIJATIVE DO 24. JULA 2020. GODINE!

Više informacija može se pronaći u biltenu ili na sajtu https://respaweb.eu/80/pages/59/about-pa-awards.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa pravilima, konkursom, kontaktirajte: pa-avards@respaveb.eu.

Ako imate poteškoća sa bazom podataka o nagradama, kontaktirajte office@vorldsummitavards.org.