НОВА ПУБЛИКАЦИЈА О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ – ПРИПРАВНИШТВУ

У сегменту управљања кадровима у државним органима посебно место дато је  стручном оспособљавању – приправништву. Будући да је Законом о државним службеницима иновирана обавеза руководилаца органа да донесу општи акт о увођењу приправника у рад, припремили смо Модел Правилника о увођењу приправника у рад, са циљем да подржимо процес припреме и доношења овог подзаконског прописа у органима државне управе, али и другим државним органима.

Имајући у виду да посебно место у оспособљавању приправника имају ментори – државни службеници и запослени који имају значајно искуство у обављању релевантних послова и који су остварили запажене и признате резултате у раду државних органа, публикација садржи и Упутство за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима, који је донела Национална академија за јавну управу, на основу Смерница за рад ментора у програму оспособљавања приправника у државним органима које је припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Ова публикација израђена је уз помоћ Пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији“, који Министарство реализује уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) у Србији.

Преузмите: