Обавештење о контактима МДУЛС у вези стручних испита

Сви кандидати који су поднели захтев за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе или су заинтересовани да поднесу захтев за полагање ових испита, инфорамције о начину пријаве , потребним јавним исправама  које се прилажу уз захтев за полагање стручних испита и материјале за припрему за полагање стручних испита  могу пронаћи на веб презентацији Министарства у делу Стручни испити.

Такође, у периоду ванредног стања, додатне неопходне информације кандидати могу добити путем електронске поште:

 

 

 

 

С обзиром да се овом министарству обраћа значајан број кандидата који имају обавезу полагања стручних испита из делокруга других министарстава, ради правовремене и потпуне информисаности, молимо кандидате да се са захтевима за добијање додатних информација обраћају надлежним органима.