ОБУКE МАТИЧАРА У ЈУНУ 2020. – ПУТЕМ ВЕБИНАРА

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Инструкцију о превентивним мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања у спровођењу програма стручног усавршавања у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом се уређују опште мере превенције и посебна правила понашања у реализацији програма обуке из делокруга Министарства.

Инструкцијом се, између осталог, уређује да се у спровођењу обука утврђених у донетим програмима предност даје примени методе учења на даљину.

У складу са наведеним, у намери да се процес стручног усавршавања матичара реализује, без већих одступања, у складу са донетим Секторским посебним програмом обуке матичара за 2020. годину и календаром обука, обезбеђени су услови да се обуке планиране за јун 2020. године, спроведу на даљину – путем вебинара.

Обуке ће имати интерактиван карактер и обухватиће, између осталог и live сесију.

Применом методе учења на даљину створили су се услови да ове обуке похађа знатно већи број матичара и њихових заменика од утврђеног у програму обуке, тако да је омогућена пријава до 50 матичара/заменика матичара за похађање сваке од ових обука.

Пријава за похађање обуке врши се у оквиру апликативног Модула за стручно усавршавање матичара.