OBUKE MATIČARA U JUNU 2020. – PUTEM VEBINARA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u sprovođenju programa stručnog usavršavanja u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u realizaciji programa obuke iz delokruga Ministarstva.

Instrukcijom se, između ostalog, uređuje da se u sprovođenju obuka utvrđenih u donetim programima prednost daje primeni metode učenja na daljinu.

U skladu sa navedenim, u nameri da se proces stručnog usavršavanja matičara realizuje, bez većih odstupanja, u skladu sa donetim Sektorskim posebnim programom obuke matičara za 2020. godinu i kalendarom obuka, obezbeđeni su uslovi da se obuke planirane za jun 2020. godine, sprovedu na daljinu – putem vebinara.

Obuke će imati interaktivan karakter i obuhvatiće, između ostalog i live sesiju.

Primenom metode učenja na daljinu stvorili su se uslovi da ove obuke pohađa znatno veći broj matičara i njihovih zamenika od utvrđenog u programu obuke, tako da je omogućena prijava do 50 matičara/zamenika matičara za pohađanje svake od ovih obuka.

Prijava za pohađanje obuke vrši se u okviru aplikativnog Modula za stručno usavršavanje matičara.