ПРОГРАМ ЗА РЕФОРМУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

Влада Републике Србије је на седници 9. јула 2021. године усвојила Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године.
 
По први пут у историји реформе локалне самоуправе у Србији, израђен је документ јавне политике којим се планира стратешки развој области реформе система локалне самоуправе у Републици Србији за петогодишњи период, са акционим планом за прве три године спровођења.
 
Визија Програма јесте модерна, професионална, ефикасна и одговорна локална самоуправа.
 
Планиране активности, циљеви и мере утврђени су на основу претходно сагледаних потреба и њихово спровођење треба да омогући и допринесе побољшању правног и организационог оквира, професионализацији, ефикасности и модернизације свих аспеката функционисања локалне самоуправе, транспарентности и партиципативности, како грађана у управљању јавним пословима, тако и локалних власти у дефинисању јавних политика и прописа, капацитета институција и службеника, као и бољем пружању услуга грађанима и привреди на локалном нивоу власти.