СТРУЧНИ ИСПИТИ – ИСПИТНИ РОКОВИ У ЈУНУ 2020. ГОДИНЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Инструкцију о превентивним мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 након укидања ванредног стања у организовању и спровођењу стручних испита у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом се уређују опште мере превенције и посебна правила понашања у организовању и спровођењу стручних испита у делокругу Министарства.

У складу са Инструкцијом, испитни рокови у ЈУНУ 2020. године, одржаће се:

  • државни стручни испит за кандидате са високом стручном спремом – 10, 11,16,17, 23. и 25. јун;
  • државни стручни испит за кандидате са средњом стручном спремом– 15, 18, 22. и 29. јун;
  • испит за инспектора – 24. и 30. јун.

Кандидати ће бити писмено обавештени о датуму, времену и месту одржавања испита.

Такође, Инструкцијом су утврђена одређене мере превенције и правила понашања које ће се применити у спровођењу испита. Између осталог, утврђено је следеће:

  1. Испити се одржавају у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе – Српско-корејски информатички приступни центар, Београд, Добрињска 11.
  2. Кандидати који полажу испит морају бити опремљени заштитним маскама и рукавицама (понети са собом) без којих није могуће приступити полагању испита, а дужни су да их носе све време боравка у просторијама СКИП центра.
  3. О свим осталим мерама превенције и начину на који ће се оне применити у спровођењу исптиа, кандидате обавештава секретар комисије, пре почетка испита.
  4. Нарочито се истиче потреба друштвене одговорности сваког појединца и лично поштовање свих мера превенције.

Материјали за припрему за полагање стручних испита могу се пронаћи на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Све додатне информације кандидати могу добити путем КОНТАКТ ФОРМЕ.