STRUČNI ISPITI – ISPITNI ROKOVI U JUNU 2020. GODINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u organizovanju i sprovođenju stručnih ispita u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u organizovanju i sprovođenju stručnih ispita u delokrugu Ministarstva.

U skladu sa Instrukcijom, ispitni rokovi u JUNU 2020. godine, održaće se:

  • državni stručni ispit za kandidate sa visokom stručnom spremom – 10, 11,16,17, 23. i 25. jun;
  • državni stručni ispit za kandidate sa srednjom stručnom spremom– 15, 18, 22. i 29. jun;
  • ispit za inspektora – 24. i 30. jun.

Kandidati će biti pismeno obavešteni o datumu, vremenu i mestu održavanja ispita.

Takođe, Instrukcijom su utvrđena određene mere prevencije i pravila ponašanja koje će se primeniti u sprovođenju ispita. Između ostalog, utvrđeno je sledeće:

  1. Ispiti se održavaju u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Srpsko-korejski informatički pristupni centar, Beograd, Dobrinjska 11.
  2. Kandidati koji polažu ispit moraju biti opremljeni zaštitnim maskama i rukavicama (poneti sa sobom) bez kojih nije moguće pristupiti polaganju ispita, a dužni su da ih nose sve vreme boravka u prostorijama SKIP centra.
  3. O svim ostalim merama prevencije i načinu na koji će se one primeniti u sprovođenju isptia, kandidate obaveštava sekretar komisije, pre početka ispita.
  4. Naročito se ističe potreba društvene odgovornosti svakog pojedinca i lično poštovanje svih mera prevencije.

Materijali za pripremu za polaganje stručnih ispita mogu se pronaći na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem KONTAKT FORME.