Завршена јавна расправа о Нацрту закона o Централном регистру становништва

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 8. до 27. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o централном регистру становништва.

Програм јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о Централном регистру становништва на eлектронску адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Истовремено, нацрт наведеног закона, са прилозима и позивом за достављање коментара, предлога и сугестија објављен је и на Порталу еУправе.

У оквиру спровођења јавне расправе текст Нацрта закона представљен је на округлом столу под називом „Представљање Нацрта закона о Централном регистру становништва“, које је Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало 16. октобра 2018. године у Београду.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, стручне јавности, невладиног сектора, као и остали заинтересовани субјекти.

Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би сви они који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о Централном регистру становништва.