Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 8. do 27. oktobra 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o centralnom registru stanovništva.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva, sa nacrtom ovog zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva na elektronsku adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Istovremeno, nacrt navedenog zakona, sa prilozima i pozivom za dostavljanje komentara, predloga i sugestija objavljen je i na Portalu eUprave.

U okviru sprovođenja javne rasprave tekst Nacrta zakona predstavljen je na okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva“, koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo 16. oktobra 2018. godine u Beogradu.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Komentari, predlozi i sugestije koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uzeti su u razmatranje, kako bi svi oni koji su u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta, bili prihvaćeni i uneti u tekst Nacrta zakona.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu o Centralnom registru stanovništva.