Реформа система инспекцијских служби

Инспектори су у првим борбеним редовима против сиве економије, али још важније је што они брину о нашој безбедности, контролишу храну коју купујемо, школе и вртиће у којима бораве наша деца, безбедност игралишта на којима се она играју и зато нам је јако важно да постигнемо и промену имиџа инспектора – они нису наши непријатељи, већ су, међу првима који нас чувају.
Министар Бранко Ружић

До доношења Закона о инспекцијском надзору у Републици Србији није спроведена суштинска свеобухватна реформа инспекцијског надзора, што је узроковало и непредвидивост пословног амбијента, високе трошкове пословања, раст сиве економије и корупције.

 

Како би се стање у овој области поправило и успоставио стабилан и одржив систем примерен тржишној економији, кроз отворени дијалог јавног и приватног сектора постигнута је сагласност да је потребно донети системски, савремен, ефикасан и реформски Закон о инспекцијском надзору.

 

Закон о инспекцијском надзору усвојен је 15. априла 2015. године. Пуна примена закона почела је 29. априла 2016. године.

 

Применом овог закона у Републици Србији је успостављен нови јединствени правни оквир за инспекцијски надзор и основ за рад и поступање свих инспекцијских служби, као и нов начин контроле привредних субјеката, а први пут је омогућена контрола нерегистрованих субјекта.

 

Новим законодавним оквиром постиже се боља координација и усклађивање инспекцијског надзора који врше различите инспекције, стандардизација и уједначавање поступка инспекцијског надзора и инспекцијске праксe.

 

Улога инспекција је промењена. Њен фокус је са кажњавања померен на пружање подршке одрживом пословању и развоју привреде у складу са прописима. Нагласак се ставља на саветодавне посете, на редовно информисање привредника и на планиране и заједничке инспекцијске надзоре.

 

Такође, уведени су многи механизми и алати, попут контролних листи, планова надзора, самоконтрола, који дориносе ефикаснијем раду инспекторa.  Они,  исто тако, услове за пословање чине извесним, јер се привредници унапред могу упознати са врстом, предметом и начином контроле, видети план инспекцијских надзора и сл.

 

Велику подршку у реформи система инспекцијског надзора Министарство добија од привредника и њихових удружења НАЛЕД-а, Привредне коморе Србије, AmCham-а, Савета страних инвеститора, као и међународних организација и пројеката УСАИД БЕП-а, УСАИД – Cooperation for growth, Европске банке за обнову и развој, Амбасаде Краљевине Норвешке и Амбасаде Краљевине Холандије.

23690

превентивних мера инспекцијског надзора (1. јануар - 1. децембар 2018.)