Бошњак: Добри резултати у реформи управе, радимо на плановима за будућност

Државни секретар Иван Бошњак  изјавио је на онлине састанку на коме је представљена публикација OECD/SIGMA-е „Government at glance – Western Balkans“  да Србија интензивно ради на новој стратегији реформе јавне управе 2021-2030 и да се она базира на SIGMA принципима добре управе уз нарочито уважавање свих досадашњих мониторинг извештаја и препорука које је SIGMA израдила.

Он је истакао да развој електронске управе представља висок приоритет Владе, па увођење електронских услуга за крајње кориснике, као и дигитализација рада Владе и комплетне јавне управе остварују резултате, а усвојен је и нови Програм е-управе.

Реформа се све више приближава потребама грађана и све више резултата се препознаје на локалном нивоу где грађани најпре сусрећу са управом. „Протекли период карактерише велики број усвојених прописа и стратешких докумената који су омогућили покретање великог броја еУслуга чиме се фокус померио од управе регулатора ка управи као сервису грађана и привреде“ рекао је државни секретар као примере навео онлајн упис деце у вртиће и школе, портал локалних пореских администрација, портал Министарства правде за регистар неплаћених казни, могућност iPay, еУслуга издавања уверења о некажњавању, еПорези и слично.

Бошњак је објаснио да се настоји да се у процесу реформе дигитализују и унутрашњи процеси и процедуре и да су у претходном периоду отворени контакт центри који омогућавају електронску размену података између државних органа и грађана, државних органа и привредних субјеката, измењени су веб-портали Владе и органа државне управе како би били оријентисани ка грађанима и отворени су и успешно раде информатичко приступни центри за грађане и управу – СКИП центар. Додатну вредност реформе јавне управе представљају бројне активности које се односе на постизање управе без папира и печата.

Државни секретар је истакао да  вишегодишња подршка и сарадња OECD/SIGMA са Републиком Србијом представља веома значајан допринос мерењу успешности имплементације Стратегије и Акционог плана за реформу јавне управе и даљем усмеравању реформских процеса.

Овакав вид мониторинга и мерења за даљи ток реформе представља значајан допринос у креирању политика заснованих на чињеницама. За нас је посебно релевантна анализа тренутног стања у области јавне управе и реформе јавне управе у регион кроз перспективу приступања ЕУ“ рекао је Бошњак.

Публикација „Government at glance – Western Balkans“ анализира јавне финансије, привреду, запошљавање у јавној управи, институције, праксе и процедуре везане за буџет, управљање људским ресурсима, јавне набавке и еУправу у земаљама Западног Балкана, показала је да грађани Републике Србије у 2019. години имају највише поверења у Владу у односу на остале земље Западног Балкана,  што је и пораст за 14 процентних поена у односу на 2007. годину.