Бошњак са представницима Специјалне мисије за процену спровођења избора

У Министарству државне управе и локалне самоуправе  данас је одржан састанак са представницима  Специјалне мисије за процену спровођења избора, који су се интересовали за поступак регистрације политичких странака у Србији.

Састанку су присуствовали државни секретар у Министарству Иван Бошњак, правна аналитичарка Елисавета  Карагианидоу, сарадница у Мисији Анђелка Марковић и шеф Одека за остварвање слободе удруживања у Сектору за људска и мањинска права и слободе Марија Џивџановић.

Елисавета  Карагианидоу је рекла да је Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а отворила у Београду Специјалну мисију за процену спровођења избора за парламентарне изборе у Србији, који су одржани 21. јуна и да  експерти Мисије прате основне аспекте изборног процеса, те да су заинтересовани за анализу правног оквира, његову примену, усклађеност са међународним стандардима. Из тих разлога  заинтересовани су за поступак регистрације политичких странака.

Иван Бошњак указао је да је Закон о политичким странкама као новину од 2009. године увео појам политичке странке националне мањине, што је требало посматрати као афирмативну меру у заштити права националних мањина и наш специфичан квалитет.

Такође, истакао је да су сагласно Уставу и правном систему Републике Србије, подаци о оснивачима политичких странака су заштићени, да се не тражи етничка припадност, односно да није потребно да се оснивачи изјашњавају о својој националној припадности и да је Законом посебно уређено питање назива политичких странака.

Државни секретар се осврнуо и на изборну процедуру у вези подношења потписа за изборне листе, као и на партиципацију политичких странака у изборима за националне савете националних мањина. Поред тога, указао је да у циљу олакшвања поступка регистрације у наредном периоду треба размишљати, а све у складу са реформом јавне управе, о могућности да се врши електронска пријава оснивача политичке странке у процесу регистрације.

Указано је да је десетогодишња пракса примене Закона показала да је потребно извршити измене и допуне Закона ради прецизирања појединих решења и ближег нормативног уређења, да је с тим у вези 2018. године  урађена и упоредно правна анализа примене прописа у овој области, а у току 2019. је припремљен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама, у транспарентном процесу укључена је јавност од најраније фазе, те да су Округлом столу који је одржан у Београду у оквиру јавне расправе присуствовали и представници ОЕБС-а.