Инспекције кључне за борбу против сиве економије

Две најзначајније новине које је донео Закон о инспекцијксом надзору су то што је омогућена контрола нерегистрованих привредних субјеката и што је инспекцијама дата нова превентивна и саветодавна улога“ рекао је данас помоћник директора Управне инспекције Ненад Шаркоћевић. Он је на скупу који је организовао Данас Цонференце Центер „Сива економија и инспекцијски систем Србије“, рекао да је овај закон омогућио и много бољу координацију и усклађивање надзора који врше различите инспекције.

Шаркоћевић је истакао да положај запослених у инспекцијским службама није на задовољавајућем нивоу и да немају довољно капацитета ни опреме.

 

Укупан број републичких и локалних инспектора, како је рекао, је око 6.500, значи да један инспектор долази на 1.200 становника, док је у Европи један инспектор на 780 становника.

„У овом тренутку на нивоу Координационе комисије ради се анализа сваке појединачне инспекције. Када сагледамо ситуацију и разговарамо са свим инспекторима, предложићемо Министарству финансија број потребних инспектора„, рекао је он.

Да су инспекцијске службе веома значајне за борбу против сиве економије потврдио је и руководилац Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор Драган Пушара који је рекао је да је прошле године било 250.000 инспекцијских надзора, а од тога 5.000 над нерегистрованим привредним субјектима, што је омогућио нови закон. „Само Инспекција рада је прошле године затекла 17 000 непријављених радника. Након надзора 14 000 радника је пријављено“, рекао је Пушара.

Он је истако је да је у прва два месеца примене Закона о инспекцијском надзору у прошлој години за 50 одсто порастао број новорегистрованих предузећа и изразио уверење да је то делом последица бољег и другачијег рада инспекцијских служби.