ЈОШ 13 МИЛИОНА ЕВРА У БУЏЕТ СРБИЈЕ ОД ЕУ ЗБОГ УСПЕХА У РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

Европска комисија је одобрила Србији исплату средстава у износу од 13.250.000 евра на основу другог Извештаја о самопроцени реализације Секторског реформског уговора[1] за реформу јавне управе и јавних финансија за 2017. и прву половину 2018. годину.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, задужен за координацију реформе јавне управе, истиче да је спроведено много коренитих промена у раду јавне администрације и да је евидентно да она више никада неће личити на ону стару, коју нико није волео. „Обезбедили смо боље услуге, електронске базе података, константне обуке за службенике, провере рада и у складу са тим и евентуална напредовања, бољу комуникацију… све у циљу стварања ефикаснијег државног апарата и већег задовољства и поверења наших грађана“, рекао је министар.

Он додаје да, иако је много тога промењено, и даље предстоји пуно посла да управа у сваком свом сегменту пружа свој максимум и да ће за то боље путоказе дати нова Стратегија реформе јавне управе 2030 на којој се тренутно ради.

У зависности од испуњености специфичних циљева, дефинисаних у Стратегији реформе јавне управе и пратећих акционих планова, Европска комисија доноси одлуку о исплати средстава на годишњем нивоу, путем фиксних и варијабилних транши на основу захтева, односно на основу Извештаја о самопроцени.

Ових 13.250.000 евра представљају другу одобрену траншу Србији до сада. Претходно, Србија је крајем 2017. године поднела први Извештај о самопроцени реализације Секторског реформског уговора за 2016. годину са захтевом за исплату две фиксне и једне варијабилне транше на основу којег је Европска комисија октобра 2018. године одобрила исплату у буџет Републике Србије износ од 30.5 милиона евра.

Наредни извештај ће се финализовати у априлу 2020. године, када ће бити достављен Европској комисији са захтевом за исплату треће транше. Процес израде Извештаја координира Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Секторски реформски уговор потписан је 5. децембра 2016. године и има укупну вредност од 80 милиона евра, од којих 70 представља директну подршку буџету. Преосталих 10 милиона евра усмерено је на подршку кроз пројекте Влади Србије.