JOŠ 13 MILIONA EVRA U BUDŽET SRBIJE OD EU ZBOG USPEHA U REFORMI JAVNE UPRAVE I JAVNIH FINANSIJA

Evropska komisija je odobrila Srbiji isplatu sredstava u iznosu od 13.250.000 evra na osnovu drugog Izveštaja o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora[1] za reformu javne uprave i javnih finansija za 2017. i prvu polovinu 2018. godinu.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, zadužen za koordinaciju reforme javne uprave, ističe da je sprovedeno mnogo korenitih promena u radu javne administracije i da je evidentno da ona više nikada neće ličiti na onu staru, koju niko nije voleo. „Obezbedili smo bolje usluge, elektronske baze podataka, konstantne obuke za službenike, provere rada i u skladu sa tim i eventualna napredovanja, bolju komunikaciju… sve u cilju stvaranja efikasnijeg državnog aparata i većeg zadovoljstva i poverenja naših građana“, rekao je ministar.

On dodaje da, iako je mnogo toga promenjeno, i dalje predstoji puno posla da uprava u svakom svom segmentu pruža svoj maksimum i da će za to bolje putokaze dati nova Strategija reforme javne uprave 2030 na kojoj se trenutno radi.

U zavisnosti od ispunjenosti specifičnih ciljeva, definisanih u Strategiji reforme javne uprave i pratećih akcionih planova, Evropska komisija donosi odluku o isplati sredstava na godišnjem nivou, putem fiksnih i varijabilnih tranši na osnovu zahteva, odnosno na osnovu Izveštaja o samoproceni.

Ovih 13.250.000 evra predstavljaju drugu odobrenu tranšu Srbiji do sada. Prethodno, Srbija je krajem 2017. godine podnela prvi Izveštaj o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora za 2016. godinu sa zahtevom za isplatu dve fiksne i jedne varijabilne tranše na osnovu kojeg je Evropska komisija oktobra 2018. godine odobrila isplatu u budžet Republike Srbije iznos od 30.5 miliona evra.

Naredni izveštaj će se finalizovati u aprilu 2020. godine, kada će biti dostavljen Evropskoj komisiji sa zahtevom za isplatu treće tranše. Proces izrade Izveštaja koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Sektorski reformski ugovor potpisan je 5. decembra 2016. godine i ima ukupnu vrednost od 80 miliona evra, od kojih 70 predstavlja direktnu podršku budžetu. Preostalih 10 miliona evra usmereno je na podršku kroz projekte Vladi Srbije.